අපි blogspot

හිතට දැනෙන දේ...........

අපි blogspot

දැනුම විනොදය ආශ්වාදය සමගින් අපි අපිගැන සමාජ කතිකාවත

අපි blogspot

ඔබත් සමග බෙදා ගන්මින් අපි අපිගැන සමාජ කතිකාවත

අපි blogspot

ඔබේ අදහස් අපි සමග බෙදාගන්න එන්නඅපි ලගට අපි අපිගැන සමාජ කතිකාවත

අපි blogspot

අපේ ෆේස් බුක් පිටුව සමග එක්වන්න https://www.facebook.com/api2013 අපි අපිගැන සමාජ කතිකාවත

Sunday, October 21, 2018

උතුරු කොරියාව මොනවගේ රටක්ද?

උතුරු කොරියාව මොන වගේ රටක් වෙන්න ඇතිද?
ලෝකයට විවෘත නොවුන මේ රටේ මිනිස්සු කොහොම ජීවත් වෙනවා ඇත්ද?
 පහල විඩියෝව බලන්න. ඔබට පුදුම හිතේවී ඔවුන් ගෙවන ජීවිතය ගැන.