අපි blogspot

හිතට දැනෙන දේ...........

අපි blogspot

දැනුම විනොදය ආශ්වාදය සමගින් අපි අපිගැන සමාජ කතිකාවත

අපි blogspot

ඔබත් සමග බෙදා ගන්මින් අපි අපිගැන සමාජ කතිකාවත

අපි blogspot

ඔබේ අදහස් අපි සමග බෙදාගන්න එන්නඅපි ලගට අපි අපිගැන සමාජ කතිකාවත

අපි blogspot

අපේ ෆේස් බුක් පිටුව සමග එක්වන්න https://www.facebook.com/api2013 අපි අපිගැන සමාජ කතිකාවත

Thursday, November 1, 2018

නුවර අවට ට්‍ර්ප් එකක් ගිහින් බලන්න තියෙන තැන්.02

නුවර පැත්තේ සිරි නරබන්න යනවනම් මාලිගාවට විතරක් ගිහින් එනවද?
නුවර ඉදන් පයින් වුනත් ගියන් බලල එන්න පුළුවන්  ස්ථාන ගැන මීට පෙර විඩියෝවෙන් ඔබට ඉදිරිපත් කරා.

මෙන්න තවත් තැන් ටිකක්..
මේ තැන් කොච්චර ලස්සනද කියලා පහල විඩියොව බලන්න
.ඔබත් නුවර යනවන්ම් මේ තැන් බලන්න යන්න අමතක කරන්න එපා.

මේ තැන් කොච්චර ලස්සනද කියලා පහල විඩියොව බලන්න

මීට පෙර විඩියෝව මෙතනින් බලන්න..