අපි blogspot

හිතට දැනෙන දේ...........

අපි blogspot

දැනුම විනොදය ආශ්වාදය සමගින් අපි අපිගැන සමාජ කතිකාවත

අපි blogspot

ඔබත් සමග බෙදා ගන්මින් අපි අපිගැන සමාජ කතිකාවත

අපි blogspot

ඔබේ අදහස් අපි සමග බෙදාගන්න එන්නඅපි ලගට අපි අපිගැන සමාජ කතිකාවත

අපි blogspot

අපේ ෆේස් බුක් පිටුව සමග එක්වන්න https://www.facebook.com/api2013 අපි අපිගැන සමාජ කතිකාවත

Monday, August 12, 2019

ඔබ දන්නවාද.. හතරවන දිගහැරුම

රත්රන් කන්න පුලුවන් කියල දන්නවාද.
බලන්න මේ විඩියොව. ඔබ නොදන්න සද්වල් ගොඩක්.

Saturday, August 10, 2019

ගූගල් Search එකෙන් කරන්න පුලුවන් නියම fun Tricks

ගූගල් Search එකෙන් කරන්න පුලුවන් නියම fun Tricks ටිකක් මෙන්න.පහල වීඩීයෝව බලන්න..


Wednesday, August 7, 2019

ගොටු‍කොළ වල විශ්මිත ගුණ

කෑවොත් ගොටුකොල හැකිවෙයි රැකගන්න තරැණ බව.
පහල වීඩියෝව නරබා ගොටුකොළ වල විශ්මිත ගුණ දැනගන්න

Friday, August 2, 2019

ඔබ දන්නවාද? තෙවන දිගහැරුම

ඔබේ දැනුම වැඩි කරන්න එකතුකරගත් පුංචි පුංචි කරුනු කිහිපයක්..බලන්න ඔබ දන්නවාද කියලා

Saturday, July 27, 2019

ඔබ දන්නවාද? දෙවන දිගහැරුම

ඔබ දන්නවාද ඔබ දන්නදේ අතර නොදන්න දේ ගොඩක් තියෙන බව. මේ විඩියෝ එක බලන්න. මේ ගැන ඔබ දැන සිටියාද කියලා.

Saturday, July 20, 2019

ඔබ දන්නවාද?

ඔබ දන්නවාද? ඔබ බොන වතුර අවුරැදු බිලියන 03 ක් පරණයි කියලා
ඔබ දන්නවාද? මිනිහෙක් තම ජිවිත කාලයෙන් මාස තුනක් ගතකරන්නේ වැසිකිලිය තුල කියලා.
මේ විඩියොව බලන්න. ඔබ නොදන්න දේවල් කොච්චර තියනවද කියල. 

Friday, April 12, 2019

එදා මෙදා තුර වැඩිම කාලයක් ජිවත් වු දෙබිඩි නිවුන්නු/ බද්ධ නිවුන්නු

චෑන් බන්කර් සහ එංග් බන්කර්, (1811 - 1874) උපතින් බද්ද වූ නිවුන් සොයුරන් වූ අතර ඔවුහූ තවත් සොයුරියන් දෙදෙනෙකු හා විවාහ වී දරුවන් 23ක් ලැබීය.සම්පූර්ණ ජීවිතයක් ගතකල ඔවුහූ අවුරුදු 63ක් ජීවත් වූ අතර එය එදා මෙදා තුර බද්ද නිවුන් දෙපළක් ජීවත් වූ වැඩිම කාලය වේ.වැඩිවිස්තර සඳහා පහත විඩියෝව බලන්න